Sand renser vann

Natur, miljø og teknologi
Førskole
Varighet ca. 30 minutter

I denne aktiviteten vil barna jobbe praktisk, skapende og utforskende med å rense vann.  Fra fagområdet natur, miljø og teknologi i rammeplanen for barnehagen heter det at barna skal få oppleve og erfare naturen for å fremme forståelse og vilje til å verne om naturressursene og bidra til bærekraftig utvikling. FNs bærekraftmål nummer seks handler om å sørge for rent vann og sanitærforhold for hele verdens befolkning. Vi vil derfor legge til rette for refleksjon og samtale om vannets kretsløp og betydningen av tilgang på rent vann.

 

Fagområder fra rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Organisering

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Barna arbeider i par. Vi ønsker at barna er delt inn i parene før de kommer til DuVerden.

Maks antall barn er 20, dersom dere er flere deles dere inn i to puljer.

 

Under besøket

Vi starter med en samtale i plenum om rent og urent vann. Vi snakker om vannets kretsløp og hvordan tilgangen til rent drikkevann er forskjellig på ulike steder i verden. Barna får tildelt utstyr til å lage et vannfilter. De jobber praktisk med å lage filteret, før de får teste og observere hvordan filteret fungerer. Vi avslutter med å samtale om hva barna har observert og erfart underveis.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Vann

  • Hva bruker vi rent vann til i løpet av en dag?
  • Hvordan hadde en dag uten tilgang på rent vann vært?

Aktiviteter til forarbeid

Sukkeret som "forsvinner"

La barna eksperimentere med vann og sukker! I denne aktiviteten vil barna få erfaring med hvordan noen stoffer løser seg opp i vann. Når de kommer til DuVerden for å filtrere sølevann, kan denne aktiviteten bidra til å skape en dypere forståelse for at rent vann ikke bare handler om at det ser blankt ut.

Du trenger: 

  • sukkerbiter
  • varmt vann
  • en kopp

La barna smake på sukkeret og vannet hver for seg, og spør hvordan det smaker. Spør så hvordan de tror vannet vil smake dersom de putter sukkerbiter i det. Barna kan legge et par sukkerbiter i vannet og røre til det løser seg opp. Pass på temperaturen til vannet, dersom det er veldig varmt bør en voksen røre. Spør hva som har skjedd med sukkerbitene. Har de blitt borte? La barna smake på sukkervannet og fortelle hvordan det smaker.

Spør så om det går an å fjerne sukkeret fra vannet igjen? (Hvis man skal skille sukkeret fra vannet kan man helle vannet i en skål og vente til det har fordampet, da vil det ligge sukker igjen i bunn).

Etterarbeid

Når dere kommer tilbake til barnehagen kan det være fint å oppsummere hva dere gjorde på DuVerden. Samtale og refleksjon rundt de ulike aktivitetene, erfaringene og observasjonene barna gjorde seg er viktige i deres læringsprosess. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket. Vis bildene til barna når dere er tilbake i barnehagen, og still åpne spørsmål som f.eks.: Hva gjorde vi her? Hvorfor kan ikke vannet drikkes selvom det ser rent ut? Hvorfor er det viktig med rent vann?