Bli en kosedyrolog

Antall, rom og form
Førskole
Varighet ca. 45-60 minutter

I denne aktiviteten stimulerer vi barna til å utvikle språket og kommunikasjonen sin ved å bruke matematiske begreper i en sammenheng de kjenner godt. Barna får leke og utforske mål og vekt sammen med hverandre, og får kjennskap til måle- og vektredskaper.

 

Fagområder fra rammeplanen

Antall, rom og form

 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 • leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
 • bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer

 

Organisering

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Barna jobber sammen to og to. Vi ønsker at barna er delt inn i par før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

NB! Barna har med seg et kosedyr hver. Barna jobber i par. Vi bruker kosedyrene og gjør målinger av lengde og vekt med ulike redskaper og måleenheter. Begreper i fokus er høy, lav, lang, kort, desimeter, centimeter, tung, lett og gram. Matematiske ferdigheter i fokus er sortering, telling, veiing og måling.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

De tre Bukkene Bruse

Bruk eventyret om de tre Bukkene Bruse som utgangspunkt for samtale rundt det å være liten og stor.

 

Størrelse

 • Hva betyr det å være stor?
 • Hvordan måler man størrelse?
 • Er høyde/lengde og størrelse det samme?

Vekt

 • Hva betyr tung og lett?
 • Har barna eksempler på noe som er tungt og lett rundt seg?

Etterarbeid

Når dere kommer tilbake til barnehagen kan det være fint å oppsummere hva dere gjorde på DuVerden. Samtale og refleksjon rundt de ulike aktivitetene, erfaringene og observasjonene barna gjorde seg er viktige i deres læringsprosess. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket. Vis bildene til barna når dere er tilbake i barnehagen, og bruk dette som utgangspunkt for matematiske samtaler hvor barna bruker matematiske begreper. Bruk de matematiske begrepene videre i andre aktiviteter dere gjør i barnehagen.