Kan vi se i mørket?

Natur, miljø og teknologi
Førskole
Varighet ca. 45-60 minutter

I denne aktiviteten tar vi utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen og jobber med å eksperimentere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Barna vil jobbe praktisk og utforskende med fenomenene lys, skygge, refleksjon og speiling.

 

Fagområder fra rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Organisering

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for barna. Det kan være behov for hjelp av de voksne underveis i aktiviteten. Aktive voksne bedrer barnas læringsutbytte. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Barna arbeider i grupper på to til fire. Vi ønsker at barna er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

Maks antall barn er 16, dersom dere er flere deler vi dere inn i to puljer.

 

Under besøket

Vi starter med en samtale i plenum om hva lys er. Målet er å sette gang tanker og bringe fram eventuell bakgrunnskunnskap om temaene lys, mørket og refleksjon. Etter samtalen vil barna gjøre ulike aktiviteter som går ut på å utforske syn med og uten lys, refleksjon og speiling.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for barna er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Geitekillingen som kunne telle til ti

Bruk eventyret om «Geitekillingen som kunne telle til ti» som utgangspunkt for samtaler om speiling, lys og refleksjon. I eventyret speiler geitekillingen seg i en sølepytt. Hvordan er det mulig? Er det slik at vi alltid ser vårt eget speilbilde i vannet?

 

Lys, skygge og refleksjon

  • Når kan vi se speilbilde av oss selv i vinduene hjemme?
  • Hva er lys og hvor kommer det fra?
  • Hvorfor blir det skygge?

Aktiviteter til forarbeid

Skyggelek

Før i tiden hadde de fleste barnehager og skoler en overhead. Disse fungerte utmerket til å lage morsomme skyggebilder! Dersom barnehagen ikke har en gammel overhead kan man fint bruke en lommelykt eller lampe som lyskilde i et mørkt rom.

La barna finne fram forskjellige leker, eller klippe ut ulike former og figurer til å lage skygge på en vegg. Prøv med ulik avstand til lyskilden, er det en forskjell på skyggebildet når man står nærme og lenger unna?

Etterarbeid

Når dere kommer tilbake til barnehagen kan det være fint å oppsummere hva dere gjorde på DuVerden. Samtale og refleksjon rundt de ulike aktivitetene, erfaringene og observasjonene barna gjorde seg er viktige i deres læringsprosess. Ta gjerne bilder av barna underveis i besøket. Vis bildene til barna når dere er tilbake i barnehagen, og still åpne spørsmål som f.eks.: Hva gjorde vi her? Kan man se i mørket? Hvor var speilbildet mest tydelig?