Utforsking av tabeller med Scratch (7. trinn)

Matematikk
7. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «utforskning og problemløsning», «resonnering og argumentasjon» og «representasjon og kommunikasjon». Elevene jobber praktisk og utforskende og må samarbeide godt i par for å finne ut hva de skal gjøre med listene sine. Blokkprogrammering er valgt som verktøy, da det gir en god introduksjon til algoritmisk tenking og lar elevene øve seg på strategier for problemløsning uten for mange andre hindringer.

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Matematikk

  • bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Avhengig av hvor mye erfaring klassen har med programmering starter vi med litt analog programmering før elevene får utlevert PC-er. Vi viser elevene hvordan man importerer lister i Scratch, og hvordan man kan bygge opp lister fra bunnen. De blir så vist noen av listeverktøyene, før de får ulike oppgaver de kan jobbe med. Det er høy grad av elevfrihet i oppgavene slik at de får mulighet til å utforske og teste egne ideer underveis.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva slags lister møter elevene i dagliglivet, eller i skolen?
  • Har elevene vært borti noen dataspill som bruker lister i spillet?
  • Hvordan kan man vise informasjon fra en liste på en annen måte? Vis gjerne eksempel på yr.no med listevisning av meldt temperatur og en visuell graf av meldt temperatur.

Etterarbeid

Det er flere gratis nettressurser som kan brukes til å programmere etter besøket. Eksempler på dette er Code Studio, eller man kan programmere med fysisk utstyr, som micro:bit eller Lego Mindstorms. Dere kan også ha flere økter i etterkant av besøket hos DuVerden hvor dere fortsetter utforskingen i Scratch, bare fantasien setter grenser for hva man kan bruke tabeller og datasett til. Eventuelt kan lærer gi spesifikke oppdrag som elevene skal løse.