Programmering av lister/tabeller i Scratch (7. trinn)

Matematikk
7. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «utforskning og problemløsning», «resonnering og argumentasjon» og «representasjon og kommunikasjon». Elevene jobber praktisk og utforskende og må samarbeide godt i par for å finne ut hva de skal gjøre med listene sine. Blokkprogrammering er valgt som verktøy, da det gir en god introduksjon til algoritmisk tenking og lar elevene øve seg på strategier for problemløsning uten for mange andre hindringer.

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Matematikk

  • bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider fortrinnsvis i par. Elevgrupper på maks 30 stykker er anbefalt. Klasser på over 30 elever deles i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Avhengig av hvor mye erfaring klassen har med programmering starter vi med litt analog programmering før elevene får utlevert PC-er. Vi viser elevene ulike liste-verktøy som kan brukes i programmeringen, og i fellesskap lager vi en liste som vi kan jobbe videre med på ulike måter.

Forarbeid

Elevene må ha prøvd ut programmeringsverktøyet Scratch før de kommer. La elevene gå inn på https://scratch.mit.edu/ – programmering og se seg om i menyene til venstre, test ut hva som skjer ved å gi katten bevegelse-kommandoer, eller bytt ut figuren med andre figurer. La elevene leke seg og inspirere hverandre til hvordan dette kan brukes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva slags lister møter elevene i dagliglivet, eller i skolen?
  • Har elevene vært borti noen dataspill som bruker lister i spillet?
  • Hvordan kan man vise informasjon fra en liste på en annen måte? Vis gjerne eksempel på yr.no med listevisning av meldt temperatur og en visuell graf av meldt temperatur.

Etterarbeid

Det er flere gratis nettressurser som kan brukes til å programmere etter besøket. Eksempler på dette er Code Studio, eller man kan programmere med fysisk utstyr, som micro:bit eller Lego Mindstorms. Dere kan også ha flere økter i etterkant av besøket hos DuVerden hvor dere fortsetter utforskingen i Scratch, bare fantasien setter grenser for hva man kan bruke tabeller og datasett til. Eventuelt kan lærer gi spesifikke oppdrag som elevene skal løse.