Matematikk på fotballbanen

Matematikk
5.-7. trinn
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi hovedsakelig med kjerneelementet «representasjon og kommunikasjon». Elevene møter ulike praktiske oppgaver som skal løses ved hjelp av regning, og de må bruke sitt matematiske språk når de forklarer og argumenterer i gruppene. Opplegget kan gjennomføres på en fotballbane i nærheten av skolen.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

(OBS. Tilbys kun april-september.)

 

 

Kompetansemål etter 6. trinn

Oppgavene er ikke begrenset til kun disse kompetansemålene

  • formulere og løse problemer fra sin egen hverdag som har med desimaltall, brøk og prosent å gjøre, og forklare egne tenkemåter
  • utforske mål for areal og volum i praktiske situasjoner og representere dem på ulike måter
  • bruke ulike strategier for å regne ut  areal og omkrets og utforske sammenhenger mellom disse

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbytte for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider i 5 grupper eller færre. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før vi møtes på fotballbanen. Elevgrupper på over 30 elever vil bli delt i to puljer.

 

Under besøket

Det er fem stasjoner hvor elevene rullerer. Hver stasjon har en praktisk oppgave som er knyttet til fysisk aktivitet og regning.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med opplegget fra DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

  • Hva er fart?
  • Hvor fort løper et menneske?
  • Hvor stor er en fotballbane?
  • Hvordan måler man lengder og avstander hvis en ikke har et ordentlig måleredskap?

Etterarbeid

Elevene kan bruke tallene sine fra fotballbanen og regne ut farta til flere av elevene, og regne om fra m/s til km/h. Snakk om hva det egentlig betyr. Hva er enheten til fartsgrensene som står langs veien? Hva betyr det?

Brøk, desimaltall og prosent kan benyttes om hverandre. Dere kan snakke om hvilke situasjoner det er mer praktisk å bruke den ene eller den andre, og hvor lett det er å sammenlikne tallene.

Elevene kan fortsette å bruke ustandardiserte måleredskaper til å måle lengder og regne ut areal. Hvor mange kroppslengder eller blyantlengder er veggene i klasserommet?