3d-design og printing

Naturfag, kunst og håndverk
5.-7. trinn
Varighet ca. 60 minutter

Dette er en tverrfaglig aktivitet som kombinerer naturfag med kunst og håndverk. I naturfag jobber vi med kjerneelementet «teknologi» og i kunst og håndverk kjerneelementene «kunst og designprosesser» og «visuell kommunikasjon». Hovedfokus er å jobbe kreativt og innovativt med digitale verktøy.

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Kunst og håndverk

  • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider i par. Hvis det er et oddetall elever kan én elev arbeide alene. Vi ønsker at elevene er delt inn i par før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

I denne aktiviteten skal elevene bruke et digitalt verktøy til å modellere en LED-lykt. Verktøyet vi har valgt å bruke er Tinkercad. Det er et gratis, nettbasert verktøy for 3d-modellering som er beregnet på nybegynnere og skoleelever. Elevene vil få en grunnleggende introduksjon i hvordan verktøyet brukes, inkludert hvordan man lager, flytter og endrer formen på 3d-objekter. Deretter jobber elevene med å skissere og designe en LED-lykt ut i fra gitte brukerbehov.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Studer ting rundt dere i klasserommet. Hvis dere skulle bygget tingene ved å sette dem sammen av enklere former – prismer, sylindere, kuler og pyramider – hvordan ville dere gjort det? En firkantet pult med fire runde bein er enkel, men hva med en vask? Kanskje bør vi forenkle.

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Lys

Få en lysdiode til å lyse ved hjelp av et knappebatteri. Legg merke til at batteriet har en positiv og en negativ side, mens lysdioden har et langt og et kort bein. Finn ut hvordan de må kobles sammen for å få lys. Fest den til en liten ball og kast til hverandre i mørket.

Etterarbeid

Å skrive ut 3d-modellene elevene har designet tar flere timer, og derfor vil ikke elevene kunne få dem med hjem etter denne økten. I stedet vil vi på DuVerden skrive ut lyktene og så levere eller sende de i posten til skolen deres. Alternativt kan en formidler fra DuVerden kommer til skolen for å lede denne aktiviteten, og så kan dere komme til DuVerden når lyktene er printet ut, og ha en annen aktivitet på senteret.

Denne aktiviteten er god hvis skolen har gått til innkjøp av en eller flere 3d-printere og ønsker at elevene skal få et kurs i hvordan de kan benyttes. Videre bruk kan for eksempel være 3d-design av bygninger, enten at elevene designer noe fra bunn av, eller at de måler og så modellerer en virkelig bygning. På denne måten kan klassen bygge et helt nabolag. 3d-design uten printing kan også brukes for å lage virtuelle utstillinger av modeller elevene har laget.