Om oss

DuVerden er et opplevelse- og læringssenter med fokus på realfag, naturvitenskap og teknologi samt regionens unike sjøfarts- og industrihistorie.

Et besøk hos oss skal:

  • Øke barn og unges interesse og kunnskap om realfag og historie.
  • Styrke barn og unges tilhørighet til regionen.
  • Friste til hyppige gjentatte besøk.

Hovedmål er at DuVerden skal:

  • Ha bidratt til en målbar økning i oppslutningen om realfagsbaserte utdanninger i regionen.
  • Ha bidratt til å øke kunnskap og stolthet om regionens sjøfarts- og industrihistorie.
  • Ha minimum 40 000 besøkende i året.
  • Ha et dynamisk og variert tilbud og fokus på fornyelse av utstillingene.