Algebrasirkel

Matematikk
VG 1P og 1T
Varighet 90-120 minutter

I denne aktiviteten får elevene jobbet med kjerneelementene «utforsking og problemløsing», «resonnering og argumentasjon» og «abstraksjon og generalisering», og særlig med kunnskapsområdet algebra. De får trening i å lete etter mønster og se sammenhenger og må prøve å uttrykke sammenhengene ved bruk av algebra og formålstjenelige representasjoner. De får også øvelse i å begrunne fremgangsmåter, resonnement og løsninger.

 

Kompetansemål etter VG1

Matematikk 1P

  • identifisere variable størrelser i ulike situasjoner og bruke dem til utforsking og generalisering
  • tolke og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsing
  • tolke og regne med rotuttrykk, potenser og tall på standardform

Matematikk 1T

  • identifisere variable størrelser i ulike situasjoner, sette opp formler og utforske disse ved hjelp av digitale verktøy

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider i grupper på fire, dersom det ikke går opp dannes det også grupper på tre. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

Etter en felles introduksjon jobber elevene i grupper. Det er åtte stasjoner, to sett med fire ulike stasjoner. Stasjonene tar for seg temaene figurtall, Pytagoras, Platonske legemer og et algebraspill. Etter at elevene har vært på alle de ulike stasjonene tar vi en felles oppsummering.

Forarbeid

Det er en fordel om elevene kan grunnleggende algebra før de kommer. Det er ikke utarbeidet noe eget forarbeid fra DuVerden.

Etterarbeid

Klassen kan bruke resultatene og temaene til videre utforsking, også med digitale hjelpemidler.