Kodekraft

DuVerden sjøfartsmuseum + vitensenter med nytt undervisningsprogram til ungdomstrinnet:
Tilbyr gratis undervisningsprogram til elever i Vestfold og Telemark

Et nytt gratis undervisningsprogram med navnet Kodekraft skal sikre at elever fra Vestfold og Telemark lærer om teknologi og programmering før de begynner på videregående skole. Vi ønsker å skape økt realfagsglede blant ungdom gjennom praktisk programmering.

Med Kodekraft tilbyr vi skolene i Vestfold og Telemark en unik undervisningspakke som er spesielt utviklet med hensyn til læreplanene for 10-trinn, både med koding og energikilder som tematikk. Vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger fra skoler som har testet tilbudet og håper enda flere vil melde seg på.

Kodekraft er et nasjonalt undervisningsprogram utviklet av ti regionale vitensentre og Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. Hensikten er å skape grunnleggende programmeringsforståelse og realfagsglede blant tiendeklassinger.

 

Utvikler digitalt energispill
Undervisningsprogrammet gjennomføres som en dobbelttime på skolen, etterfulgt av individuelle oppgaver på skolen eller hjemme. Sammen med en vitensenterformidler skal elevene programmere et spill hvor handlingen er tett knyttet til dagens energiutfordringer.

– Kodekraft er en inspirerende og kreativ programmeringspakke som lar ungdom utfolde seg i teknologiens univers gjennom praktisk programmering. Ved å tilby elever praktisk læring innen realfag håper vi at flere elever fra Vestfold og Telemark og resten av landet ser hvor gøy realfag kan være, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Equinor Morgendagens Helter.

 

Avgjørende kunnskap
Programmering er et nytt element i flere fag, og vil for kommende arbeidsgenerasjoner være viktig kunnskap å tilegne seg. Likevel er det mange ungdommer som ikke kjenner til programmering før på videregående.

– Kunnskap om programmering og koding er avgjørende for morgendagens arbeidsplasser, og vi ser en økt tendens av programmering i ulike skolefag. Derfor er det viktig at flere lærer seg grunnleggende programmering, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center i Sarpsborg og prosjektleder for Kodekraft.

 

Tilknytning til læreplaner
I fagfornyelsen inngår programmering som et nytt element i flere fag. Kodekraft vil gi en grunnleggende innføring i programmering som gir elevene økt forståelse når de møter dette tema på videregående skole. Undervisningen omfatter også kompetansemål innen flere fag i eksisterende læreplan. Dette kan du lese mer om på vår nettside www.kodekraft.no.

Fakta om Kodekraft

  • Kodekraft er et undervisningsprogram for 10-trinn som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.
  • Programmet er utviklet av ti regionale vitensentre og er et samarbeid med Equinor sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter unge talenter innen realfag, idrett og kultur.
  • Undervisningens hoveddel varer i 90 minutter og legger opp til at elevene i stor grad arbeider praktisk med programmering.
  • Programmet krever verken forkunnskaper eller spesialutstyr. Elevene følger undervisningen via PC eller nettbrett.
Les mer på Kodekraft.no

Om Equinor Morgendagens Helter:
Equinor jobber tett med flere av landets vitensentre gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, der satsing på realfag står sentralt. Morgendagens Helter handler om å løfte frem mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater.

 

Kontakt
Dette må du gjøre for å bestille Kodekraft til din klasse/skole:

Send en epost med skole og klasse ønsket dato og tidspunkt for leveranse til kh@du-verden.no

Vi håper dere synes dette er et positivt tilbud og at vi kan finne en tid for at du/dere får dette levert til dine/deres elever.