Ny installasjon om sekstant!

Sekstanten er et resultat av mange hundre år med utvikling av instrumenter for målig av himmelegemers høyde. Instrumentet har vært […]

Sekstanten er et resultat av mange hundre år med utvikling av instrumenter for målig av himmelegemers høyde. Instrumentet har vært viktig for navigatører siden det avløste oktanten ved århundreskiftet 17-18-hundretallet. På de fleste skip som seiler i internasjonal fart er det fremdeles sekstanter ombord. I januar får DuVerden på plass en installasjon som viser sekstantens virkemåte. Kom og prøv.

 

Kilde bilde: https://snl.no/sekstant